Email Us

Funkcja i Penetracja licznika rentgenowskiego

Dynamiczny przemysł produkcji elektroniki będzie musiał stawić czoła poważnym wyzwaniom przetrwania, mając jednocześnie szerokie perspektywy rozwoju. Proces liczenia plastrów SMT zawsze był punktem bólu w produkcji. Duża liczba elektronicznych tac materiałowych chce być szybka i dokładna. Jeśli praca ręczna jest bardzo skomplikowanym procesem, to nie tylko wymaga czasu i wysiłku, ale także zwiększa koszty pracy. Aby kontrolować koszty pracy bez wpływu na wydajność produkcyjną, najlepszym sposobem jest zastosowanie inteligentnych dozowników rentgenowskich i urządzeń kontroli rentgenowskiej w produkcji.


doublic 854444; Funkcje licznika promieniowania rentgenowskiego


1. Automatyczny licznik rentgenowski ma funkcje wygodnego działania, dokładnego i szybkiego działania i znacznie poprawia wydajność pracy i jakość pracy na podstawie wymiany ręcznego liczenia.


2. Istnieją funkcje przewijania i cofania pasa, a prędkość można regulować. Maksymalna prędkość to dziewięć poziomów, z zerowym błędem liczenia.


3. Jest też darmowy. Funkcja SET, która może wstępnie ustawić określoną liczbę, wykryć wycieki i ułatwić operacje liczenia, rozprowadzania i wybierania materiałów.


4. Może w pełni kontrolować liczbę części SMD w fabryce, uniknąć zaległości w stanie inwentarza, małe rozmiary, lekki ciężar, i łatwe do przenoszenia.


5. Jest on specjalnie zaprojektowany do części pasów z materiału SMT, każdy rozmiar może być używany.


do celów cywilnych; Wpływ penetrujący urządzenia do licznika promieniowania rentgenowskiego


Efekt penetrujący dozownika rentgenowskiego odnosi się do zdolności do absorpcji promieni rentgenowskich podczas przechodzenia przez substancję. Promieniowanie rentgenowskie może przenikać substancje, które są ogólnie niedostępne dla światła widzialnego. Widoczne światło ma długą długość fali, a cała energia fotonu jest bardzo mała. Kiedy uderza w obiekt, jego część odbija się, większość jest wchłaniana przez materiał i nie może przejść przez obiekt. Nie jest tak w przypadku rentgenowskich, ze względu na jego krótką długość fali i wysoką energię. Kiedy świeci na substancję, tylko część jest wchłaniana przez substancję, a większość z niej przenika przez międzyatomową lukę, wykazując silną penetrację.


Zdolność promieni rentgenowskich do przenikania materii jest związana z energią fotonów rentgenowskich. Im krótsza jest długość fali promieni rentgenowskich, tym większa jest energia fotonów i tym silniejsza jest moc penetracyjna. Moc penetrująca promieni rentgenowskich jest również związana z gęstością substancji. Gęstsza substancja absorbuje więcej promieni rentgenowskich, ale przenosi mniej; gęstość jest mniejsza, a maszyna może absorbować mniej i przekazywać więcej. Charakter absorpcji różnicowej może odróżnić tkanki miękkie, takie jak kości, mięśnie i tłuszcze o różnych gęstościach. Jest to podstawa fizyczna fluoroskopii rentgenowskiej i fotografii.

RELATED_NEWS
F2, Building 10, Huaide Cuihai Industrial Zone, Bao'an, Shenzhen, China
jackie@zhuomao.com.cn
0086-0755-29929955